പെരുമ്പാവൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍ ഇമെയില്‍ വിലാസം താഴെ ചേര്‍ക്കൂ

Sunday, November 4, 2012

പെരുമ്പാവൂര്‍ നഗരസഭയിലെ ജനന-മരണ-വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍


പെരുമ്പാവൂര്‍: നഗരസഭയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ജനന, മരണ, വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഇനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കും. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ആധികാരിക രേഖയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില്‍ ജനനമരണ വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷനുകളും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച സേവന എന്ന സിവില്‍ രിജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്‍വ്വഹിയ്ക്കുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും വാട്ടര്‍മാര്‍ക്ക്, ബാര്‍ക്കോഡ്, യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ആവശ്യാനുസരണം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. 
2005 ന് ശേഷമുള്ള ജനനമരണ രജിസ്‌ട്രേഷനുകളും 2011 നവംബര്‍ മുതലുള്ള വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.

2 comments:

Akhilesh said...
This comment has been removed by the author.
Akhilesh said...

nice
update the url .... :)